Znaleziono : 5
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
5/A/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn : zabudowa fotowoltaiczna na działce nr 1/19 obręb Lipce . JGE Energia Sp. K.
4/A/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów o mocy do 56 MW na działce nr 782/2. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
3/A/2019 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie Osoba fizyczna
2/A/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Jakuszów o mocy do 27 MW na dz. nr 304/3 i 304/6 w Jakuszowie. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
1/A/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kruszywa naturalnego Jakuszów II na cz. działki nr 303/5 obręb Jakuszów SPT Polska Pośrednik 1b
Znaleziono : 5
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!