Znaleziono : 3
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
3/C/2019 Zobacz szczegóły Sporządznie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rzeszotary (MPZP RZESZOTARY I) Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP RZESZOTARY I) - termin składania wniosków z zakresu ochrony środowiska - 13.12.2019r. Wójt Gminy Miłkowice
2/C/2019 Zobacz szczegóły Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jakuszów (MPZP JAKUSZÓW) Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP JAKUSZÓW) - termin składania wniosków z zakresu ochrony środowiska - 13.12.2019r. Wójt Gminy Miłkowice
1/C/2019 Zobacz szczegóły Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłkowice Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP - termin składania wniosków z zakresu ochrony środowiska - 13.12.2019r. Wójt Gminy Miłkowice
Znaleziono : 3
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!