Znaleziono : 9
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
9/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów o mocy do 56 MW na działce nr 782/2. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
8/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Jakuszów o mocy do 27 MW na dz. nr 304/3 i 304/6 w Jakuszowie. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
7/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Jakuszów o mocy do 27 MW na dz. nr 304/3 i 304/6 w Jakuszowie. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
6/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów 6 o mocy do 1 |MW na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
5/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów 5 o mocy do 1 |MW na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
4/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów 4 o mocy do 1 |MW na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
3/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów 3 o mocy do 1 |MW na części działki nr 784 w obrębie Dobrzejów. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
2/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów 2 o mocy do 1MW na cz. działki nr 784 w obrębie Dobrzejów. EWG1 Sp. z o.o. Legnica
1/B/2019 Zobacz szczegóły wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wydobywanie kruszywa naturalnego Jakuszów II na cz. działki nr 303/5 obręb Jakuszów SPT Polska Pośrednik 1b
Znaleziono : 9
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!